Kong bu li fa dian

Kong bu li fa dian

A series of mysterious murders happened in a haunted barber house. Was it really supernatural forces or was it actually people behind the murders?

Genres: Horror, Movies, Mystery, Thriller
Director : Shilei Lu
Casts : Abby Yin, SungGoo Kang, Qing'an Ren, Jiamin Chen, Xiaoyan Sun, Xiaoqi Liu, Aojun Cai, Tao Jiang, Bin Wang, Lijuan Liu, Junyu Wang
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
4.5 10 2017-01-06 84 Min
,