Your Name Engraved Herein

Your Name Engraved Herein

In 1987, as martial law ends in Taiwan, Jia-han and Birdy fall in love amid family pressure, homophobia and social stigma.

Genres: Movies, Romance
Director : Kuang-Hui Liu
Casts : Jean-Franu00e7ois Blanchard, Akira Chen, Edward Chen, David Hao-Chi Chiu, Leon Dai, Fabio Grangeon, Honduras, Mountain Kao, Lenny Li, Hui-Min Lin, Shao-hua Lung
Countrys : Taiwan
Rating RatingCount Released Duration
7.6 1,213 2020-09-30 118 Min
,